MyCartopia.com Click here to get one

Sunday, 22 June 2008

SIRI TARBIAH 6 - HIDAYAH

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون

Katakanlah (kepada orang-orang arab itu wahai Muhammad)” Patutkah kamu hendak memberitahu Allah tentang agama kamu (dengan berkata: “ kami telah beriman?” padahal Allah mengetahui segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu. Mereka mengira mereka berbudi kepada kamu (wahai Muhammad) dengan sebab mereka telah Islam (tidak melawan dan menentang). Katakanlah (kepada mereka) : “janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku, bahakan (kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun maka), Allah jualah yang berhak membangkitkan budi-Nya kepada kamu kerana Dialah yang memimpin kamu kepada iman (yang kamu dakwakan itu), kalau betul kamun orang-orang yang benar (pengakuan imannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Hujuraat: 16-18)

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa hidayah dan petunjuk yang dimiliki oleh seseorang itu adalah kurniaan daripada allah. Ia adalah kurniaan yang sangat berharga. Keimanan dan keislaman kita bukanlah pilihan kita, tapi aia adalah pilihan allah kepada kita. Ia bukanlah habuan untuk kita mengungkit bahawa ia adalah budi kita kepada Allah dan RasulNya. Tapi yang layak untuk menhungkitkan hal ini ialah Allah, sebab hidayah buat keislaman dan keimanan kita adalah anugerah dari Allah.

RIJAL DAKWAH SUATU ANUGERAH

Islam adalah agama pilihan Allah buat hambanya yang beriman. Pilihan Allah kepada kita sangat berharga, iaitu dikalangan berjuta hamba-Nya kita ttelah dipilih oleh Allah untuk menertai kafilah dakwah dan perjuangan suci ini. Bahkan kita ttelah dipilih oleh Allah untuk meneruskan kerja asas Rasul-rasul diutuskan oleh mungkar, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Firman Allah:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

Maksudnya:
“ Kamu adalh sebaik-baik ummat yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia, kamu menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar, dan kamu beriman dengan Allah” (Ali Imran ; 110).

KITA PERLUKAN ISLAM

Pada hakikatnya Islam tidak perlukan kita, tapi kitalah yang memerlukan Islam. Seandainya kita tidak mahu membantu dan menolong Islam, Allah yang Maha Berkuasa amat berkuasa untuk menukar dan menggantikan orang lain untuk membantu agamaNya. Firman Allah;

يأيهاالذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

Maksudnya:
“ Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang berpaling tadah di kalangan kamu daripada agama Allah, Allah akan mendatangkan kaum lain untuk beriman dengan agamaNya, yang Allah kasih kepada mereka dan mereka juga kasih kepada Allah” (al Maidah: 54)

Hal ini mendorng untuk kita sentiasa bersyukur di atas pilihan Allah terhadap kita. Kesedarn ini telah mewajarkan kita untuk membalas jasa dan budi Allah kepada kita dengan kita sentiasa berkorban dan berjuang, membela serta mempertahankan agamaNya, dengan meletakkan segala kepentingan peribadi kita di belakang dan meletakkan kepentingan agama melebihi segala-galanya.

HIDAYAH DAN PERJUANGAN

Bertolak dari keinsafan dan kesedaran kita terhadap betapa tingginya nikmat dan hidayah di dalam jiwa kita, kita telah berjuang dan menggerakkan Harakah Islamiyyah di tanah air yang tercinta ini. Justeru itu, tidak hairanlah mengapa setelah kewafatan RasululLah dua pertiga daripada para sahabat Baginda telah keluar meninggalkan tanah air tercinta, merentasi lautan dan daratan untuk menyebarkan Islam kepada seluruh manusia, bahakan sebahagian besar di kalangan mereka mati di luar daripada Semenanjung Tanah Arab, kerana menghabiskan usia mereka sidi dunia ini meneyelamatkan manusia daripada kekufuran dan kesyirikan. Nikmat hidayah yang mereka miliki, mereka mahu ia turut menjadi nikmat bersama semua manusia. Begitulah tinggi dan berharganya anugerah hidayah yang dikurniakan oleh Allah, sehingga ia menjadi asas perjuangan dan penyebaran Islam dari dahulu sehingga ke hari ini.

Perjuanagn Islam yang digerakkan oleh para mujahidin sepanjang zaman sebenarnya berdiri di atas suatu cetusan yang tercetus dari lubuk hati mereka yang yang berasaskan keimanan dan mengharapkan keredhaan daripada Allah, bukan kerana mengharapkan balasan daripada manusia. Cetusan itu bertitik tolak daripada kegelisahan hati seseorang insane apabila hidayah mula bangun di dalam jiwanya. Ia adalah natijah daripada pertentangan yang berlaku di antara reality ummah dan keimanannya. Keadaan ummah yang semakin rosak dan kecintaannya kepada agama telah saling bertentangan. Masyarakat Islam yang semakin kendur dengan pegangan agama dan rasa berdosa membiarkan keadaan yang ada terus berleluasa menjadikan seorang muslim yang hidayah telah meresapi jiwanya berkerja untuk menyelamatkan ummahnya daripada terus menerus tenggelam di dalam kealpaan.

HIDAYAH, TARBIAH DAN DAKWAH

Tarbiah dan dakwah adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan di dalam perjuangan Islam. Tarbiah membawa maksud latihan pendidikan untuk melengkapkan seseorang individu muslim dengan segala aspek kekuatan rohani, jasmani, emosi, social, intelek dan kemahiran. Dakwah adalah usaha menyeru mannusia ke jalan Allah dengan mengamalkan segala suruhan dan meninggalkan laranganNya.

Tarbiah seperti bahan bakar bagi diri individu yang akan melaksanakan dalwah. Tanpa bahan bakar yang sesuai, cukup dan bertahan lama, ia akan menyebabkan nafas perjalanan dakwah seseorang individu tidak lama dan akan berhenti pada bila-bila masa sahaja. Sementara hidayah bersumberkan dari dua sumber:
1- Allah
2- Rasul dan pendakwah

Hidayah yang bersumberkan rasul dan pendakwah sifatnya tidak mutlak, yang mutlak ialah daripada Allah. Ia memberi maksud, seseorang yang telah menerima hidayah melalui seorang rasul atau pendakwah, hakikatnya bukan rasul atau pendakwah itu yang member hidayah kepadanya, tetapi hakikatnya hidayah yang diterimanya adalah sebenarnya daripada allah. Dalam surah Al FAtihah kita membaca:

اهدنا الصراط المستقيم
(Maksudnya; Tunjukkanlah kami jalan yang lurus)

Menurut Quraish Syihab; penggunaan ‘kami’ di sini menjelaskan dua sebab;

1. Hidayah tidak cukup jika ia hanya diperolehi oleh seseorang individu sahaja tanpa melibatkan keseluruhan ahli masyarakat atau jamaah. Hidayah perlu menyeluruh kepada semua anggota masyarakat demi menjamin dan memastikan individu yang telah mendapat hidayah tetap berada di atas jalan yang lurus. Seseorang yang telah mendapat hidayah tetapi lingkungannya tidak, hidayah dan keimanannya akan terancam.

2. Hidayah yang sifatnya tidak mutlak (melalui rasul dan pendakwah) diperolehi hasil daripada usaha sesama manusia dan ia akan menjadi asas kepada hidayah mutlak yang hadir daripada Allah.

Untuk merialisasikan kedua-dua realiti di atas, dakwah diperlukan. Dakwah adalah usaha di peringkat sesama manusia memohon hidayah mutlak dari sisi Allah. Adalah merupakan sunnatullah, hidayah Allah akan diperolehi apabila wujudnya sebab yang melayakkan sesorang menerima hidayah daripada Allah.

Sementara itu, adalah perlu difahami bahawa tarbiah dan dakwah perlu beriringan dan tidak sesuai dipisahkan. Sebagai contoh , walaupun Nabi berdakwah secara rasminya pada usia 40 tahun, namun Baginda sudah menyediakan modal dakwah sebelum daripada itu lagi. Salah satu modal yang disusun oleh Allah ialah sifat amanah dan mulia akhlaknya sehingga digelar al amin. Kejayaan RasululLah berdakwah bukan bermula 40 tahun. Baginda telah membina kejayaan karier dakwahnya seawall kehidupan remaja Baginda. Dan RasululLah mendapat tarbiah daripada Allah melalui murabbinya Jibril, sehinggalah Baginda wafat. Begitulah seharusnya ia menjadi pedoman kepada kita.

Tarbiah menjadi teramat penting apabila seseorang berada dalam lapangan dakwah dan perjuangan yang memerlukan lebih banyak persediaan dan bekalan. ‘Minyak’ terkadang mungkin habis secara tiba-tiba disebabkan perjalanan perjuangan dan dakwah ini jauh dan sukar. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam surah At Taubah 42:

“ Kalau apa yang engkau serukan kepada mereka (wahai Muhammad) suatu yang mudah di dapati, dan suatu perjalanan yang yang sederhana (tidak begitu jauh), nescaya mereka (yang munafik itu) akan mengikutimu; tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka”.

Kepentingan tarbiah kepada dakwah dan perjuangan adalah seperti air di dalam badan manusia. Sememangnya air diperlukan, namun ia perlu bergerak dan dijelmakan dalam bentuk pelbagai seperti darah, membaiki tisu dan sebagainya. Jika air tersebut diperamkan di dalam badan ia akan membusuk dan menyebabkan penyakit. Segala ilmu dan potensi yang dibina dalam tarbiah yang tidak diterjemahkan dalam bentuk aplikasi dakwah akan menyebabkan seseorang itu penuh dengan penyakit hati sehingga lebih suka menjadi penghukum (qadhi) daripada penyeru ke arah kebenaran (Ad Du’aat ilalLah). Tanpa dakwah, tarbiah akan merosakkan diri seseorang kerana merasakan dirinya sahaja yang betul dan individu lain semuanya salah.

Dalam pada itu, apa pula kesannya dakwah tanpa tarbiah? Tarbiah adalah minyak yang menyediakan tenaga dan modal kepada pendakwah dan petugas jamaah. Jika pada awalnya si pendakwah bersemangat untuk mengajak manusia ke arah kebaikan, ia akan ketandusan minyak jika tidak dibekalkan dari masa ke semasa. Apabila ketandusan minyak, bukan sahaja dakwah tidak dapat dilaksanakan dengan baik malah pendakwah itu sendiri akan keletihan dan tidak mampu meneruskan kerja-kerja dakwah dan kerjanya. Inilah sebenarnya punca kepada gejala keguguran di dalam medan dakwah dan perjuangan. Tarbiah yang kurang mantap memudahkan seseorang itu gugur daripada jalan yang mulia ini.

PENUTUP

Sesungguhnya, secara pasti tarbiah adalah jaminan kepada kelestarian dakwah dan perjuangan Islam. Dengan syarat, tarbiah menepati ciri yang digariskan oleh Allah barulah ia akan mampu menyediakan individu yang mapan dalaman dan luarannya untuk istiqamah dalam perjuangan. Allahu Akbar!.